Verschillende Belnet-klanten zijn geïmpacteerd door de intrekking van EV-certificaten van de TERENA SSL High Assurance CA 3 tegen zaterdag 11 juli om 20 uur. Elk van hen werd per e-mail op de hoogte gebracht. Het betreft alle op dit moment geldige EV-certificaten die zijn uitgegeven onder het DigiCert-contract. Onze getroffen klanten kunnen voor meer informatie terecht op onze statuspage.

FOD Economie schakelt Belnet in voor zijn WAN-netwerk

 

 

Eind februari heeft Belnet de ontwikkeling van het WAN-netwerk (Wide Area Network) van de FOD Economie succesvol afgerond. Daarbij werd er voor het eerst gebruik gemaakt van verschillende synergieën.

Het project, met de naam ‘WANEco’, had tot doel om de regionale kantoren van de FOD Economie met de hoofdzetel in Brussel te verbinden via een WAN-netwerk. Om dit netwerk tot stand te brengen, maakte Belnet onder meer gebruik van capaciteit op bestaande verbindingen.

Synergieën met andere overheidsdiensten

Op een aantal locaties van de FOD Economie waren er al verbindingen aanwezig tussen het gebouw en het dichtstbijzijnde knooppunt van het Belnet-netwerk. Zo kon de FOD Economie op 4 locaties gebruikmaken van bestaande lijnen van de FOD Financiën. Er werden ook samenwerkingen gecreëerd via enkele van de knooppunten van het FedMAN-netwerk. Dat netwerk verbindt de federale overheidsdiensten met elkaar en met het internet. Dankzij deze synergieën kon de FOD Economie kostenbesparingen realiseren.

Sneller surfen aan een lagere prijs

Waar synergieën niet mogelijk waren, opteerde Belnet voor huurlijnen. Voor elk van de resterende locaties ging Belnet op zoek ging naar de meest gunstige oplossing op de markt.

Dankzij het nieuwe WAN-netwerk kan de FOD Economie zijn eindgebruikers ook een hogere surfsnelheid aanbieden. De bandbreedte waarover de medewerkers beschikken, is gemiddeld vertienvoudigd.

FOD Economie

Nieuw WAN-netwerk voor bijna 2000 gebruikers

Op iets meer dan een jaar tijd verbond Belnet de 14 geografisch verspreide sites van de FOD Economie met elkaar en werden 1.878 eindgebruikers naar het nieuwe WAN gemigreerd. Het WANEco-project kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen de FOD Economie, Belnet en verschillende partners.

Is uw federale overheidsdienst op zoek naar een performante oplossing voor zijn WAN-netwerk? Wilt u kosten besparen en samenwerkingen realiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2020 Belnet.