Belnet Advanced Mail Security - Admin FAQ

Hoe kan ik de dienst bestellen?
Wie kan zich op de dienst abonneren?
Wat is de levertijd van de dienst?
Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?
Met wie kan ik contact opnemen bij problemen?
Hoe kan ik de dienst opzeggen?

Hoe kan ik de dienst bestellen?

 1. Neem contact op met onze Belnet Service Desk via servicedesk@belnet.be (vergeet uw acroniem niet). De Service Desk brengt u in contact met ons Customer Relations Team.
 2. De accountmanager luistert naar uw wensen en stelt u indien nodig een face-to-face gesprek voor.
 3. Tijdens dat gesprek bepaalt de accountmanager wat u precies nodig hebt. Als u meer technische informatie wil, regelt de accountmanager voor u een afspraak met een technisch adviseur.
 4. De accountmanager zal u vragen om een contract te ondertekenen. Als u akkoord gaat, stuurt u 2 ingevulde en ondertekende exemplaren van het contract op naar:

  Belnet Customer Relations Team
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 B-2
  1000 Brussel
   
 5. Na ontvangst van de door u ondertekende documenten bestelt Belnet uw licentie bij Fortinet en maakt de appliance voor de klant aan.
 6. Het Customer Relations Team zal een tegengetekend contract terugsturen.

Wie kan zich op de dienst abonneren?

Klanten zoals Belgische onderzoekscentra, hogescholen, universiteiten en Belgische overheidsdiensten kunnen zich op deze dienst abonneren.

Wat is de levertijd van de dienst?

Het duurt ongeveer een week om een licentie bij Fortinet te bestellen en de appliance voor de klant aan te maken.

Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?

U kunt de details van ons verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers voor de BAMS-service op deze pagina bekijken.

Met wie kan ik contact opnemen bij problemen?

U kunt contact opnemen met onze Belnet Service Desk via e-mail op servicedesk@belnet.be of telefonisch op het nummer 02 790 33 00.

Hoe kan ik de dienst opzeggen?

Tijdens de proefperiode:

U kunt uw contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 5 werkdagen. U neemt daarvoor contact op met Belnet Customer Relations via servicedesk@belnet.be.

Gedurende de looptijd van het contract:

Jaarlijks kunnen beide partijen het contract om het even welk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 3 maanden na kennisgeving per aangetekende brief. Deze opzegging wordt van kracht op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 

 

Raadpleeg ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de BAMS-dienst
Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.