Toegankelijkheidsverklaring

Belnet verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.belnet.be.

Nalevingsniveau

De website van Belnet zal in juni 2024 een vereenvoudigde audit ondergaan uitgevoerd door BOSA dt.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19/06/2024 en zal in de loop van juni/juli 2024 worden herzien (na de vereenvoudigde audit).

Voorgestelde alternatieven

Voor de niet-toegankelijke elementen hebben we niet altijd een alternatief beschikbaar. Als u toegankelijkheidsproblemen ondervindt, laat het ons dan gerust weten.

Procedure om de naleving te waarborgen

Belnet doet er alles aan om zijn website en de inhoud ervan toegankelijk te maken.

Om dit te bereiken, is er een procedure die de geldende toegankelijkheidsregels beschrijft beschikbaar op het intranet van Belnet. Deze procedure is bedoeld voor alle content creators, zodat zij de beste praktijken op het gebied van toegankelijkheid kunnen toepassen bij het maken van inhoud voor de website.

Vanaf vandaag zal alle nieuwe inhoud die aan de website wordt toegevoegd, rekening houden met de best practices op het gebied van toegankelijkheid, zodat iedereen toegang heeft tot de gepubliceerde inhoud.

Ten slotte zullen er in het belang van kwaliteit regelmatig controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de inhoud toegankelijk is.

Verbeteringsplan

Belnet hecht belang aan de toegankelijkheid van zijn inhoud. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u suggesties of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de inhoud die op onze website is gepubliceerd.

Problemen die tijdens de vereenvoudigde audit op de site worden geïdentificeerd en een correctie vereisen, zullen worden aangepakt in een update die gepland staat voor de tweede helft van 2024. Problemen die verband houden met fouten in het inhoudsbeheer zullen systematisch door het redactieteam worden opgelost.

Deze verklaring is opgesteld op 19 juni 2024 en zal worden aangepast op basis van de resultaten van de vereenvoudigde audit.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met:

Belnet
Adres: Simon Bolivarlaan 30, bus 2, 1000 Brussel
Telefoon: +32 2 790 33 33
Contactformulier: https://belnet.be/nl/form/contact

Klachtenprocedure

Als het antwoord van Belnet u niet tevreden stelt, kunt u onze klachtenprocedure volgen: https://belnet.be/nl/form/complaint-form

Federale Ombudsman (als het antwoord van Belnet niet bevredigend is)

Adres: Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel
E-mail: contact@federalombudsman.be
Website: http://www.federaalombudsman.be/nl

Copyright © 2024 Belnet.