EOSC Focus

EOSC (European Open Science Cloud) heeft als doel om een nieuw Europese infrastructuur voor open data te creëren om interdisciplinair onderzoek te stimuleren en op die manier een boost te geven aan de wetenschap en economie.

Het EOSC Focus-project ondersteunt het EOSC Partnership in zijn missie om open science tot de nieuwe standaard te maken en de doelstellingen te bereiken die in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de EOSC Association zijn beschreven.

EOSC Focus heeft een duurtijd van 36 maanden (start: 1 juni 2022) en wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Horizon Europe programma.

De rol van Belnet

Binnen het consortium werkt Belnet samen met de andere leden aan een betere beschikbaarheid, toegankelijkheid en hergebruik van gegevens.

EOSC Focus wil onderzoeksresultaten toegankelijker maken en het omzetten van wetenschappelijke resultaten in praktische innovaties vergemakkelijken.

Belnet neemt een actieve rol op in het luik stakeholdermanagement en de update van de strategische agenda voor EOSC (‘SRIA’) en de coördinatie van de verdere technische ontwikkeling van de EOSC. Daarnaast zal Belnet ook een actieve rol spelen in de communicatie en organisatie van evenementen rond EOSC.

Belnet maakt via het EOSC Focus-project integraal deel uit van het EOSC-ecosysteem en is daardoor ideaal geplaatst om Belgische kennisinstellingen te informeren over de Europese ontwikkelingen binnen de EOSC en ze te begeleiden in hun digitale transitie naar open science.

Gemandateerde organisatie

Bovendien werd Belnet eind 2020 aangesteld als gemandateerde organisatie van de EOSC Association, die mee het beleid bepaalt inzake de e-infrastructuren voor onderzoek en het beheer van de budgetten.

Via zijn mandaat oefent Belnet een rechtstreekse invloed uit op de strategische richting van de EOSC Association en behartigt het de belangen van alle spelers in het Belgische onderzoekslandschap. Daarnaast is er voor Belnet ook een belangrijke rol als Service Provider weggelegd.

 

Wilt u meer weten over de rol van Belnet in dit project?

Copyright © 2024 Belnet.