Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)

Met het ScienceMAN-netwerk en Orfeo zet Belnet zich in voor de onderzoeksprogramma’s en voor de digitalisering en ontsluiting van de collecties van de FWI’s.

Sinds 2016 verbindt Belnet op vraag van Belspo (Het Federaal Wetenschapsbeleid) de 10 FWI’s met elkaar via een stabiele en redundante netwerkinfrastructuur, het ScienceMAN-netwerk.

Eind 2021 nam Belnet het beheer van Orfeo over, een Open Science platform met bijna 8000 wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit door Belspo gefinancierde onderzoeksprogramma’s. Deze repository maakt het voor de FWI’s mogelijk om hun wetenschappelijke productie volgens internationaal afgesproken standaarden te ontsluiten en meer visibiliteit te geven.

“Onze onderzoekers wisselen permanent data uit met andere federale wetenschappelijke instellingen, universiteiten en andere (inter)nationale partners op het gebied van meteorologie. Het beheer van die steeds groter wordende datastromen is één van onze grootste uitdagingen.”

Emmanuel Strobbe, IT Infrastructure Manager @ KMI

Heeft u vragen over onze diensten of wenst uw FWI een beroep te doen op Belnet voor een co-creatieproject?
Copyright © 2024 Belnet.