Belnet R&E Federation - Admin FAQ

Wie kan zich aansluiten bij de Belnet R&E Federation?  
Identity Provider of Service Provider?  
Hoe kan ik me aansluiten bij de Belnet R&E Federation?  
Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?  
Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt?  
Hoe kan ik de service annuleren?

 

Wie kan zich aansluiten bij de Belnet R&E Federation?

Twee soorten organisaties kunnen zich aansluiten bij de Belnet R&E Federation:

  • Belgische onderzoeks- en onderwijsorganisaties die verbonden zijn met het Belnet-netwerk kunnen zich aansluiten als 'identity providers' (IdP's) en als 'service providers' (SP's) als ze een website of app met de community willen delen.
  • Andere organisaties die een service aan de Belgische onderzoeks- en onderwijscommunity willen leveren, kunnen zich aansluiten als 'service providers'.

 

Identity Provider of Service Provider?

  • Service Provider (SP)

Een partij die de eindgebruikers een dienst aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld een website met wetenschappelijke informatie zijn, of een downloaddienst die software met studentenkortingen verkoopt.  
Elke 'online bron' kan onder deze categorie vallen. Om de dienst te kunnen leveren, heeft de SP informatie nodig die wordt gegeven door de identity provider.

  • Identity Provider (IdP)

Een partij die verantwoordelijk is voor het onderhouden van identiteitsgegevens over haar gebruikers. De IdP staat in voor alle gebruikersadministratie.  
Dit is de functie van alle universiteiten en hogescholen in de Belnet R&E Federation.

 

Hoe kan ik me aansluiten bij de Belnet R&E Federation?

  1. Neem contact op met onze Belnet Servicedesk via servicedesk@belnet.be. Bent u al klant bij ons? Houd dan uw acroniem bij de hand. De Servicedesk verbindt u door met ons Customer Relations Team.
  2. De accountmanager bezorgt u het technische beleid en vraagt u om een overeenkomst te ondertekenen. Als u akkoord gaat, moet u twee ingevulde en ondertekende exemplaren van de overeenkomst opsturen naar: Belnet Customer Relations Team, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 2, 1000 Brussel.
  3. Na ondertekening door Belnet bezorgen we u het contract terug.
  4. Uw technische contactpersonen krijgen toegang tot het beheersysteem voor metadataGebruik deze tool om de metadata van uw IdP- of SP-installatie aan te leveren. U moet de IdP- of SP-software op uw eigen systemen installeren. Dit doet Belnet niet voor u. Kijk zeker hier de vereiste aanpassingen voor eduGAIN na: here.
  5. Nadat de Belnet-beheerders deze hebben geaccepteerd, verschijnt uw IdP/SP in de metadata van de federatie en staat alles klaar.

Lees de overeenkomst en het technische beleid voordat u dit proces begint.

 

Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?

U kunt de details van ons verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers voor de Belnet R&E Federation-service op deze pagina bekijken.

 

Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt?

Neem contact op met onze Belnet Servicedesk via servicedesk@belnet.be.

 

Hoe kan ik de service annuleren?

Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment opzeggen, met inachtname van een opzegperiode van minstens drie maanden. Deze kennisgeving moet per aangetekende brief aan de andere partij worden bezorgd. De opzegperiode begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden (zie Art. 10 van het federatiebeleid).

 

 

Toegang tot onze Belnet R&E Federation-interface

Raadpleeg ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de Belnet R&E Federation-dienst

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.