Een veilig en krachtig netwerk om de toenemende connectiviteitsnoden van het KMI te ondersteunen

KMI

Sinds 2016 verbindt Belnet de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) met elkaar en met het internet via het ScienceMAN-netwerk. Eén van de bekendste aangesloten organisaties is zonder twijfel het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Bij het grote publiek is het KMI vooral bekend voor zijn weersvoorspellingen. Minder geweten is dat de organisatie daarnaast een belangrijke missie heeft op vlak van wetenschappelijk onderzoek naar weer en klimaat. Het KMI deelt zijn IT-infrastructuur en connectiviteit naar Belnet met twee andere FWI’s: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) en de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), die ook het Planetarium huisvest.

Emmanuel Strobbe, IT Infrastructure Manager bij het KMI: “Onze onderzoekers wisselen permanent data uit met andere federale wetenschappelijke instellingen, universiteiten en andere (inter)nationale partners op het gebied van meteorologie. Het beheer van die steeds groter wordende datastromen is één van onze grootste uitdagingen en zal op middellange - en zelfs korte - termijn een aanpassing van de werkwijze van onze gebruikers vergen.”

“Het beheer van steeds groter wordende datastromen is één van onze grootste uitdagingen” Emmanuel Strobbe, IT Infrastructure Manager bij het KMI

Groeiende behoefte aan storage

Momenteel werken de onderzoekers binnen het KMI vooral met data die zich op de lokale infrastructuur bevinden. “We merken dat we stilaan evolueren naar een situatie waarbij data vanop afstand worden geraadpleegd en verwerkt en waarbij enkel de onderzoeksresultaten op onze eigen infrastructuur worden overgezet. Dat vraagt niet enkel een mentaliteitsverandering, maar ook een aanpassing van onze infrastructuur. De netwerkvereisten zullen kritischer worden aangezien we voortdurend vanop afstand toegang tot deze data moeten hebben, en anderzijds ook zelf de nodige opslagcapaciteit moeten voorzien”, legt Emmanuel Strobbe uit.

Die opslagcapaciteit gaat momenteel voor het grootste deel naar de resultaten van klimaatmodelberekeningen in het kader van onderzoek naar klimaatverandering. “We verwachten dat onze behoefte aan dataopslag in de komende 2 à 3 jaar zal verdubbelen, met een totale benodigde capaciteit van 10 petabyte voor de 3 instellingen samen”.

RMI


Expertise delen met collega’s

Een andere uitdaging die onverwacht moest worden aangepakt, had te maken met het verplichte telewerk tijdens de coronacrisis. “Voordien was er nog geen sterke telewerkcultuur in onze organisatie”, legt Emmanuel Strobbe uit. “Voor de crisis waren er maximum 20 collega’s tegelijk op onze VPN geconnecteerd. Plots waren dat er 80 à 90. Onder hen ook heel wat collega’s die nooit eerder vanop afstand hadden gewerkt, zoals onze weersvoorspellers. Zij hebben een kritieke functie die 24/7 moet worden verzekerd. Eén weersvoorspeller moet steeds op het KMI aanwezig zijn, terwijl de andere collega kon thuiswerken. Het was een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat zij hun job vanop afstand met hetzelfde betrouwbaarheidsniveau konden uitoefenen.”

De kennis- en ervaringsuitwisseling tussen het IT-team van het KMI en hun collega’s in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en de Koninklijke Sterrenwacht van België ervaart Emmanuel Strobbe als een groot pluspunt. “Naast de samenwerking op technisch vlak delen wij ook onze expertise met elkaar, wat veel voordelen oplevert. Onze operationele behoeften zijn niettemin vrij uiteenlopend. Het KMI genereert veel visibiliteit bij het grote publiek door zijn publieke missie, onder meer via onze website en onze smartphone-applicatie die sterk aan populariteit heeft gewonnen. Onderbrekingen worden dus snel opgemerkt door een groot aantal eindgebruikers”, verduidelijkt hij.

Veilig en performant netwerk

Een krachtig netwerk is dus een ‘must’. “Wij zijn zeer tevreden over Belnet als partner voor onze connectiviteit. De performantie en beschikbaarheid van het ScienceMAN-netwerk zijn uitstekend. De vernieuwing van ScienceMAN levert ons bovendien heel wat voordelen op. We beschikken nu over hogere bandbreedte en door de installatie van 40G-routers hebben we nog een grote marge voor de toekomst.”

Via de Service Desk kan het KMI 24/7 terecht bij Belnet in geval van vragen. “Dat contact verloopt doorgaans vlot. Enkel de communicatie tijdens incidenten die specifiek één van onze drie instituten treffen kan nog worden verbeterd. Hoewel we merken dat Belnet veel belang hecht aan het up-to-date houden van klantengegevens, is het al gebeurd dat bepaalde meldingen niet bij de juiste personen terecht kwamen. In geval van storingen die het hele netwerk treffen stroomt de informatie wel goed door.”

Kwetsbaarheden patchen

Ook op vlak van security kijkt het KMI naar Belnet als partner. “Als kleine organisatie hebben we niet de middelen om ons tegen grote cyberdreigingen te beschermen. Wij vertrouwen op de expertise van Belnet om ons hierbij te helpen. Sinds enige tijd ontvangen we via Belnet meldingen over kwetsbaarheden. Die ‘Threat Intelligence’ dienst beschouwen we als zeer waardevol: het is geruststellend dat we dergelijke meldingen ontvangen mochten we de kwetsbaarheid zelf nog niet hebben ontdekt en gepatcht."

“De vernieuwing van het ScienceMAN-netwerk levert ons heel wat voordelen op”

Multicast

Begin 2023 zette Belnet in nauwe samenwerking met het KMI en het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT een multicastdienst op die de organisatie toelaat om satellietbeelden van EUMETSAT via het internet te ontvangen.

EUMETSAT is het Europese satellietagentschap voor het monitoren van het weer, het klimaat en het milieu vanuit de ruimte. "De satellietbeelden die zij opleveren helpen onze meteorologen onder meer om potentieel gevaarlijke weersituaties te identificeren en op te volgen en om en tijdig waarschuwingen te kunnen uitsturen."

De multicastdienst werd specifiek voor het KMI opnieuw opgezet. Belnet heeft de backbone van zijn netwerk geherconfigureerd om het gebruik van multicast opnieuw te ondersteunen. Ook stelde Belnet een nieuwe netwerkpoort ter beschikking en een subnetwerk waarop de multicast kan binnenkomen zonder de normale netwerkactiviteiten bij het KMI te verstoren.

Voortaan ontvangt het KMI via de zogenaamde EUMETCast Terrestrial-verbinding een stroom aan realtime data over de betrouwbare en performante onderzoeksnetwerken van GÉANT en Belnet, waardoor er meer bandbreedte van de satellietverbinding vrijkomt voor andere lidstaten.

Copyright © 2024 Belnet.