Publieke onderzoeksinstellingen

Belnet wil onderzoekers de tools geven om de wetenschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Erkende openbare onderzoeksinstellingen kunnen aansluiten op het nationale onderzoeksnetwerk, dat beheerd wordt door Belnet. Ons netwerk is verbonden met het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT, dat op zijn beurt verbonden is met NRENs wereldwijd. Zo kunnen Belgische onderzoekers gegevens over onderzoeksprojecten snel en veilig uitwisselen met collega’s over de hele wereld. Belnet biedt ook diensten op het vlak van datamanagement waarbij toegankelijkheid en dataintegriteit centraal staan.

Bovendien is Belnet als gemandateerde organisatie van de EOSC Association nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen in het kader van Open Science en FAIR data.

quote symbol

“Door de performante connectiviteit van Belnet kunnen wij dagelijks enorme volumes aan audiovisueel materiaal verwerken.”

Matthias Priem, Archiving Manager @ Meemoo, Flemish Institute for Archives
Wenst uw onderzoekscentrum zich aan te sluiten op het Belnet-netwerk om zo eenvoudig en veilig data uit te wisselen met de internationale R&E community?
Copyright © 2024 Belnet.