Organisatie

Beheerscommissie

Belnet heeft een beheerscommissie waaraan de algemene directie rapporteert. De leden van de beheerscommissie worden bij ministerieel besluit benoemd.

De beheerscommissie is samengesteld uit:

Leden met stemrecht:

 • De directeur
 • Het hoofd van één van de volgende wetenschappelijke instellingen, of zijn vaste afgevaardigde, aangesteld door de minister: Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke Sterrenwacht van België
 • Twee personeelsleden van de diensten of hun plaatsvervangers, onder wie ten minste één algemeen ambtenaar, aangesteld door de secretaris-generaal
 • Externe leden - die geen personeelsleden van Belnet of van de diensten zijn of zijn geweest, aangesteld door de minister.

Hun mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Zij worden gekozen op basis van hun managementervaring. Zij kunnen geen mandaat opnemen als zij de leeftijd van 65 jaar hebben overschreden.

Leden met raadgevende stem:

 • De door de minister erkende inspecteur van Financiën, belast met de Belnet-dossiers
 • De boekhouder van de staatsdienst met afzonderlijk beheer
 • De secretaris van de beheerscommissie

Beheerscommissie 2020-2024

Voorzitter van de beheerscommissie

 • An Bergs, Stafdirecteur P&O, Belspo

Externe leden van de beheerscommissie

 • Karin Doguet, General Manager Solvay Lifelong Learning, Solvay Brussels School of Economics and Management
 • Laurent Vrijdaghs, Managing Director, Regie der Gebouwen
 • Daniel Gellens, Algemeen Directeur, Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgïe

Leden van Belspo

 • Alain Heynen, Directeur Begroting & Beheerscontrole

Leden van de FOD BOSA

 • Lieven Dejaegher, Inspecteur van Financiën

Leden van Belnet

 • Dirk Haex, Algemeen directeur a.i.
 • Marianne Jacques, Boekhouder
 • Katrien Bolle, Secretaris
Copyright © 2024 Belnet.