Resultaten van het onderzoek naar de creatie of wijziging van beveiligingsdiensten

door
Lagneau Laetitia

Team Manager Marketing and Communication @ Belnet
op vr, 09/25/2020 - 14:56

Afgelopen juni hebben we bij de leden van onze gemeenschap een enquête gehouden om te peilen naar hun mening over het aanpassen en/of creëren van bepaalde beveiligingsdiensten en meer in het bijzonder de Belnet DDoS-Mitigatiedienst en de mogelijke toekomstige DNS-filter- en eduVPN-diensten.

65 respondenten hebben de enquête ingevuld. Ze vertegenwoordigen 62 verschillende organisaties.

We willen onze dank betuigen aan de vele deelnemers die ons in staat hebben gesteld een actieplan op te stellen waar we verderop op ingaan.

Belangrijkste resultaten

Van de organisaties die de enquête hebben ingevuld, hebben er 49 een beveiligingsverantwoordelijke, maar slechts 18 een specifieke beveiligingsafdeling. Het beveiligingsbudget bedraagt minder dan € 10.000 voor 14 instellingen, 18 instellingen hebben een budget tussen € 10.000 en € 50.000 en 14 organisaties geven jaarlijks meer dan € 50.000 uit aan beveiliging. Voor de overige instellingen beschikte de respondent niet over deze informatie.

Met betrekking tot DDoS-gerelateerde vragen geven 44 respondenten aan dat hun organisatie nog geen DDoS-beschermingsdienst heeft, terwijl 21 respondenten dergelijke dienst al gebruiken. 10 van hen maken gebruik van de Belnet-dienst. 38 respondenten zeiden op de hoogte te zijn van onze Belnet DDoS-Mitigatiedienst, terwijl 27 respondenten er nog niet van hadden gehoord (n.v.d.r.: andere mensen in de organisatie zijn mogelijk wel op de hoogte van de dienst). Van de respondenten vertegenwoordigen er 10 een organisatie die al klant is van de dienst en 6 van hen willen graag een monitoring- en beheerinterface toevoegen aan de functionaliteiten van de dienst.

Ongeveer 50% van de respondenten maakt al gebruikt van een DNS-filterdienst van een provider die gratis (10 respondenten) of betalende oplossingen (21 respondenten) aanbiedt.

Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan een betalende VPN-oplossing te gebruiken (47 respondenten) en slechts 4 respondenten geven aan hier niet over te beschikken.

Tot slot geven 38 respondenten aan dat ze de voorkeur geven aan gedeelde beveiligingsoplossingen die goedkoper zijn, maar minder goed aan elke situatie aangepast kunnen worden. 25 respondenten geven de voorkeur aan duurdere, maar aanpasbare oplossingen. Respondenten kregen ook de mogelijkheid om te vertellen welke beveiligingsdiensten ze nodig hebben.

Actieplan

Op basis van de resultaten is samen met de betrokken Belnet-diensten een actieplan opgesteld.

Het plan omvat het contacteren van klanten die meer informatie hebben gevraagd over de Belnet DDoS-Mitigation dienst en het bestuderen van de extra functionaliteiten die door bestaande klanten worden gevraagd, evenals het analyseren van de aanvragen en vragen van klanten met betrekking tot de andere diensten die in de enquête aan bod komen en de behoeften die in de vraag over de vereiste beveiligingsdiensten aangekaart worden.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.