Maddy Hennebert (UAntwerpen) deelt haar ervaring over Belnet guestroam

door
Marc Gérard

Content Developer @ Belnet
op ma, 04/27/2020 - 10:23

Universiteit Antwerpen heeft voor Belnet guestroam gekozen om bezoekers een vereenvoudigde en veilige toegang tot haar draadloze netwerk te bieden. Maddy Hennebert, verantwoordelijke voor Belnet guestroam aan de Universiteit Antwerpen, heeft haar ervaring met ons gedeeld over de dienst die haar universiteit nu 2 jaar geleden in gebruik nam.

Toegang tot eduroam voor uitgenodigde bezoekers

Maddy Hennebert: "Op de campus is het SSID eduroam overal beschikbaar. De aangemaakte guestaccounts (via guestroam.be) kunnen door externen aangevraagd worden om te connecteren met eduroam. Door gebruik van NPS (Network Policy Server) op de radiusservers kan de guest afgeleid worden in een aparte (guest)vlan."

"De aangemaakte guestaccounts zijn enkel bruikbaar op onze campus. Dus ook omgekeerd, aangemaakte accounts op andere universiteiten/hogescholen krijgen geen toegang op ons draadloos netwerk."

Zeer nuttig tijdens evenementen en cursussen bedoeld voor externe deelnemers

Maddy Hennebert: "De dienst wordt meestal gebruikt tijdens evenementen, maar ook door departementen die langlopende cursussen hebben voor externen."

"Guestaccounts kunnen vooraf aangevraagd worden door de gast, maar kunnen ook door de 'validator' tijdens het bezoek worden aangemaakt. In beide gevallen zal de gast zijn credentials via mail en SMS krijgen."

De dienst was heel eenvoudig te implementeren

Maddy Hennebert: "Onze eigen radiusservers moeten eenmalig worden opgegeven. Verder moet er een 'afdeling' of een evenement gecreëerd worden op het moment dat dit gevraagd wordt. En een goedkeurder/validator wordt op dat moment ook toegekend."

"Eens de goedkeurder weet wat van hem/haar verwacht wordt, krijgt de guest snel en gemakkelijk een account. Een validator of goedkeurder kan ook een guestaccount aanmaken, waarbij de credentials onmiddellijk per mail/SMS naar de gebruiker worden gestuurd."

18 instellingen maken reeds gebruik van deze oplossing. Wilt u ook de ontvangst van uw bezoekers faciliteren en een van de vele gebruikers van Belnet guestroam worden? 

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.