Deelnemen aan de ontwikkeling van de edubadges-dienst voor België

door
Marc Gérard

Content Developer @ Belnet
op vr, 07/16/2021 - 08:04

4 Vlaamse hogescholen nemen in cocreatie met Belnet het voortouw om de SURF-dienst edubadges ook in België beschikbaar te maken voor het hoger onderwijs. Ze worden hierbij ondersteund door Kodeklub en Open Knowledge Belgium.

Open Knowledge Belgium organiseert nu voor het elfde jaar op rij “Open summer of code”, een leer-werktraject van 4 weken waarin Belgische studenten begeleid worden om open-innovatieprojecten om te zetten in maatschappelijk relevante diensten. Een van de projecten van dit jaar is de Proof of Concept voor edubadges in België. Achter de schermen werkt Kodeklub aan de ontwikkeling van de technologie en stelt Belnet de nodige infrastructuur ter beschikking.

Waarom edubadges?

Vandaag de dag verwachten studenten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, waar ze willen, op hun tempo en zonder al te veel papierwerk. Edubadges biedt hen die flexibiliteit en draagt zo bij tot studentenmobiliteit en levenslang leren.

Wat zijn edubadges?

Edubadges zijn digitale certificaten die aantonen dat de eigenaar ervan bepaalde vaardigheden of kennis heeft verworven. Edubadges kunnen worden uitgereikt voor zowel erkende opleidingen als extracurriculaire activiteiten en dit binnen een veilig en betrouwbaar platform.

Hoe werkt edubadges?

Bij edubadges zijn er verschillende stakeholders betrokken: de hogeronderwijsinstelling, de student, en externe partijen (bijvoorbeeld werknemers)

  1. Een instelling bepaalt en ontwikkelt zelf edubadges voor bepaalde kennis of vaardigheden en communiceert deze aan haar docenten en studenten.
  2. De student vraagt online een edubadge aan.
  3. De docent of administratie van de onderwijsinstelling controleert de aanvraag en reikt de edubadge uit als de student aan de criteria voldoet.
  4. De student ontvangt de edubadge in zijn “backpack” en kan deze digitaal delen met andere onderwijsinstellingen of werkgevers.
  5. Externe partijen zoals werkgevers of andere onderwijsinstellingen kunnen de edubadge verifiëren op echtheid en rechtmatigheid.

Interesse in edubadges?

Wenst uw hogeschool of universiteit samen met de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Karel de Grote hogeschool en Thomas More mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de dienst edubadges voor Vlaanderen. Neem dan contact op met Belnet voor meer informatie.

Op donderdag 29 juli op de Osoc Demo Day geven de studenten een presentatie over de huidige stand van zaken van de PoC edubadges in België. Inschrijven kan gratis via Demo Day OSOC21.

Meer informatie nodig over dit project?

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.