Geschiedenis

Belnet: een geschiedenis die samenloopt met de technologische evoluties

Van de supercomputers aan het eind van de jaren 1980 tot onze huidige hightechdiensten: onze geschiedenis getuigt van een voortdurende groei van zowel ons netwerk, onze diensten als ons team!

Een geschiedenis van meer dan 25 jaar

Belnet werd in 1993 opgericht als onderzoeksprogramma binnen het Federale Wetenschapsbeleid, meer dan 25 jaar geleden. Sindsdien werkt Belnet aan de ontwikkeling van de kennis- en netwerkstructuren in België om te voldoen aan de behoeften van het Belgische hoger onderwijs en de onderzoekssector.

In 2009 verruimt de wetgeving het competentieveld van Belnet naar alle Belgische overheidsdiensten.

Op 1 januari 2000 verwerft Belnet het statuut van staatsdienst in afzonderlijk beheer binnen het Federale Wetenschapsbeleid. Deze specifieke structuur verleent Belnet een toegenomen autonomie en flexibiliteit om tegemoet te komen aan de onophoudelijke evolutie binnen het domein van de telecommunicatie en het internet.

Nieuwe partnerships

 • Met Advanced DDoS Security lanceert Belnet een nieuwe, performantere anti-DDoS-oplossing 
 • Belnet hernieuwt samenwerkingsakkoorden met Vlaamse overheid en Waals Gewest voor 15 jaar 
 • Belnet faciliteert, in samenwerking met Telenet Business, de WAN-connectiviteit voor alle federale overheidsdiensten op een gefaseerde manier
 • Belnet viert zijn 30-jarig bestaan

Lancering van twee nieuwe securitydiensten

 • Dankzij de nieuwe architectuur van het ScienceMAN-netwerk kunnen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) rekenen op een verbeterde beschikbaarheid.
 • Belnet lanceert Advanced DNS Security, een oplossing die een proactieve en doeltreffende bescherming tegen de nieuwste malware en phishingaanvallen biedt
 • In het EOSC Focus project neemt Belnet een leidende rol op zich
 • Belnet host eduVPN, een veilige en kosteneffectieve VPN-oplossing voor de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap

Een nog sterker partnership met de Belnet community

Wereldwijde gezondheidscrisis onderstreept belang van NREN’s

 • Als reactie op de coronacrisis neemt Belnet specifieke maatregelen voor zijn kritieke klanten en ondersteunt het zijn community met tools voor afstandsonderwijs zoals Belnet Jitsi.
 • BNIX viert zijn 25-jarig bestaan. Door het massale thuiswerk registreert het platform een recordtrafiek met pieken tot 600 Gbit/s.
 • Lancering van Belnet FedSender en Belnet Advanced Mail Security.
 • Belnet bouwt mee aan de infrastructuur voor een Europees blockchainproject.
 • Met de aanstelling van een CISO schakelt Belnet nog een versnelling hoger op het vlak van informatieveiligheid.
 • Belnet wordt aangesteld als gemandateerde organisatie van de EOSC Vereniging.

Nieuw kantoor, nieuwe manier van werken

 • Belnet neemt zijn intrek in het WTC III-gebouw, vlak bij het Brusselse Noordstation. De nieuwe werkplek is volledig uitgerust volgens de principes van het ‘nieuwe werken’, een flexibele en mobiele manier van werken.
 • Lancering van Belnet Cloud Connect – MS Azure, dat klanten een rechtstreekse en private toegang tot het MS Azure-platform biedt.

Belnet viert zijn 25e verjaardag

 • Belnet wordt een kwarteeuw en viert dit met een speciale editie van de Belnet Networking Conference.
 • Belnet bereidt zich voor op de GDPR die in werking treedt op 25 mei.
 • Lancering van een nieuwe versie van onze dienst FileSender.

Op zijn 25e verjaardag telt Belnet 75 medewerkers en meer dan 200 klanten die samen zo’n 800.000 eindgebruikers vertegenwoordigen.

Van succes naar succes

 • Belnet wordt Service Owner van FedMAN. Als verantwoordelijke van de dienst FedMAN is Belnet het unieke aanspreekpunt voor de FedMAN-dienstverlening, zowel op operationeel als op strategisch vlak.
 • Lancering van de diensten Belnet DDoS Mitigation en Belnet guestroam voor de gebruikers van govroam en eduroam.
 • Het WANFIN-projectvoor de FOD Financiën (gelanceerd in 2015) wordt succesvol afgerond.

Een nieuwe interne organisatie en nog veel meer

Belnet krijgt een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw organigram.

Er wordt een klachtenbeheersysteem ingevoerd volgens de richtlijnen van de federale overheid.

Met de vernieuwing van het IP-netwerk beschikken de klanten over een nog betrouwbaardere, snellere en meer flexibele infrastructuur.

Belnet lanceert het ScienceMAN3-netwerk dat de federale wetenschappelijke instellingen met elkaar verbindt.

Heel wat nieuwe diensten en projecten

Dit jaar wordt getekend door 5 belangrijke gebeurtenissen:

 • De lancering van de dienst Belnet Cloud Computing en de vernieuwing van de Digital Certificates Service.
 • Opstart van het WANFIN-project: uitbouw en exploitatie van het WAN-netwerk van de FOD Financiën door Belnet.
 • BNIX viert zijn 20-jarig bestaan.
 • Lancering van my.belnet.be, de portaalsite voor de klanten.
 • Belnet behaalt het EMAS-certificaat, een bekroning van zijn inspanningen op vlak van milieubehoud. De 72 medewerkers van Belnet werken hier stuk voor stuk aan mee!

Een nieuw optisch netwerk

 • Belnet vernieuwt zijn optisch netwerk. Verbindingen van 100 Gbit/s en zelfs veelvouden daarvan zijn voortaan mogelijk.
 • Lancering van de dienst Belnet Storage, een formule voor hosting in een private cloud.

Belnet viert zijn 20e verjaardag

De belangrijkste punten van dit jaar zijn:

 • De invoering van een ITSM-systeem (IT Service Management) binnen Belnet. De instellingen beschikken voortaan over één enkel contactpunt via een 24/24 en 7/7 Service Desk.
 • De implementatie van govroam. Gebaseerd op het eduroam-model ontwikkelt Belnet deze wifiroamingdienst voor overheidsdiensten die verbonden zijn met het Belnet-netwerk. Nadien wordt govroam ook in Nederland geïmplementeerd.
 • De eerste Belgian Internet Security Conference vindt plaats. Als overheidsdienst en uitbater van CERT.be vervult Belnet een belangrijke rol bij strategische vragen rond cybersecurity en biedt het een alternatief voor commerciële conferenties.

Op zijn 20e verjaardag telt Belnet 57 werknemers en 200 aangesloten organisaties. Iets om trots op te zijn!

Oprichting van de Belnet R&E Federation (Onderzoek en Onderwijs)

Oprichting van de Belnet R&E Federation die de onderwijs- en onderzoeksinstellingen verenigt binnen een gemeenschappelijke infrastructuur.

Een jaar dat dubbel telt

Belnet staat door verschillende gebeurtenissen in het middelpunt van de actualiteit:

 • Deelname aan het Iot@-project voor de installatie van cross border fiber tussen Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België. Een rechtstreekse verbinding tussen Hasselt en Maastricht verbindt ook Nederland en België via fiber.
 • Lancering van het FedMAN3-netwerk, de derde generatie van het FedMAN-netwerk, voortaan geïntegreerd in het Belnet-netwerk.
 • Fedict vraagt in samenwerking met het BIPT aan Belnet om het CERT.be uit te baten, dat het eerste nationale contactpunt voor vragen rond cybersecurity wordt.
 • Lancering van de site www.ipv6.be naar aanleiding van de ‘World IPv6 day’, gericht op het promoten van het nieuwe internetprotocol op wereldschaal. Belnet is een pionier op vlak van IPv6 in België. Met bijna 10 jaar ervaring biedt Belnet IPv6-connectiviteit aan alle organisaties die zijn aangesloten op zijn netwerk.
 • Belnet verhuist naar nieuwe kantoren aan de Louisalaan 231 in Brussel, waar ook het Federale Wetenschapsbeleid is gevestigd.

Wet breidt de missie van Belnet uit tot de overheidsdiensten

Naast het beheer van het Belgische onderzoeksnetwerk wordt Belnet, door de wet van 6 mei 2009, officieel belast met de ontwikkeling, de uitbating en het beheer van activiteiten en telematicanetwerken op vraag van en ten voordele van de publieke autoriteiten, administraties en overheidsinstellingen.

Belnet heeft zijn eigen fiber en helpdesk

Belnet organiseert in Brugge de TERENA Networking Conference (TNC), de belangrijkste jaarlijkse Europese conferentie over geavanceerde netwerktechnologieën.

Een 24/24 en 7/7 helpdesk is voortaan beschikbaar voor alle aangesloten organisaties.

Belnet beheert nu ook zijn eigen fiber. De netwerkcapaciteit neemt verder toe: n*10 Gbit/s (Ethernet en Lambda).

Het jaar van eduroam, een samenwerkingsovereenkomst en FedMAN2

Belnet neemt deel aan het initiatief eduroam (Educational Roaming). Deze dienst biedt de gebruikers een eenvoudige en beveiligde toegang tot het draadloze netwerk van hun eigen organisatie en tot dat van andere deelnemende organisaties.

In 2006 wordt een belangrijke stap gezet: de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de Waalse en Vlaamse overheid om de toegang van hogeronderwijsinstellingen tot het Belnet-netwerk te verbeteren dankzij een internetverbinding aan een zeer hoge bandbreedte tegen gunstige voorwaarden.

Ten slotte wordt FedMAN2, de 2e generatie van FedMAN, gelanceerd. Het verbindt 24 instellingen onderling met een snelheid van 1 Gbit/s en bedient ongeveer 80.000 gebruikers.

CERT en BEGrid worden opgericht

In het kader van het thema IT-veiligheid richt Belnet het Belnet CERT (Computer Emergency Response Team) op. De Belnet community kan hier terecht voor vragen over securityincidenten.

BEGrid, het GRID-initiatief van Belnet, ziet het daglicht. Het biedt onderzoekers een gemeenschappelijk platform om het GRID-initiatief (supercomputer) in België aan te moedigen.

Belnet viert zijn 10e verjaardag

Na 10 jaar telt Belnet 22 medewerkers en... niet minder dan 136 aangesloten instellingen! 10 jaar... en een BNIX-netwerk dat al een capaciteit heeft van 10 Gbit/s.

FedMAN: verbinding van alle hoofdzetels van de federale overheid in de Brusselse regio

Belnet ontwikkelt en beheert het eerste FedMAN-netwerk (Federal Metropolitan Area Network) in opdracht van Fedict. FedMAN verbindt alle centrale departementen van de federale overheid van de Brusselse regio onderling aan een capaciteit van 100 Mbit/s en met het internet aan een snelheid van 1 Gbit/s.

Vanaf 2002 is Belnet klaar voor IPv6 en wordt het in productie aangeboden aan de aangesloten organisaties.

Het netwerk heeft voortaan een capaciteit van 2,5 Gbit/s (10 Gbit/s voor de core). De capaciteit is op 4 jaar tijd dus verviervoudigd!

Pan-Europese en trans-Atlantische verbinding

Belnet is verbonden met Géant, het pan-Europese netwerk voor onderzoek en onderwijs dat Europese onderzoeksnetwerken met elkaar verbindt aan een capaciteit van 2,5 Gbit/s.

Belnet heeft een PoP (Point of Presence) in New York: een rechtstreekse trans-Atlantische verbinding met een capaciteit van 155 Mbit/s tussen de infrastructuur van Belnet en de VS.

Een jaar zonder bug

 • Belnet krijgt het statuut van staatsdienst met afzonderlijk beheer binnen het Federale Wetenschapsbeleid. De officiële naam is het Belgische telematica-onderzoeksnetwerk BELNET.
 • Belnet wordt agent van DNS.be voor de registratie van domeinnamen.

Het aantal werknemers is verviervoudigd op 7 jaar: van 3 in 1993 naar 12 in 2000.

Overstap naar Gbit

Belnet neemt deel aan het project TEN-155 dat de Europese onderzoeksnetwerken verbindt aan een capaciteit van 155 Mbit/s.

De netwerkcapaciteit is 622 Mbit/s (1 Gbit/s Ethernet voor de core).

Deelname aan BELSURF

Belnet neemt deel aan BELSURF, een internationaal samenwerkingsproject met het Nederlandse onderzoeksnetwerk SURFnet in het kader van TEN-34, het trans-Europese netwerk dat aan 34 Mbit/s is geïnterconnecteerd.

Experimenteren met IPv6

 • Belnet experimenteert met IPv6 op zijn netwerk en zet zijn eerste redundante backbone op.
 • Netwerkcapaciteit: 34 Mbit/s (155 Mbit/s ATM voor de core)

Oprichting van ISPA, BNIX en verbinding met EuropaNET

Belnet zet belangrijke stappen voor zijn activiteiten:

 • als oprichtend lid van ISPA, de Belgische federatie van internet service providers. Deze vereniging, die nog steeds actief is, is samengesteld uit alle internet providers (ISP’s) die actief zijn op ons grondgebied.
 • door zich te verbinden met EuropaNET, de voorloper van het pan-Europese netwerk voor onderzoek en onderwijs.
 • als oprichter en beheerder van BNIX (Belgian National Internet eXchange), het Belgische internetknooppunt dat data-uitwisseling tussen Internet Service Providers (ISP’s) in België mogelijk maakt.

De capaciteit van het netwerk wordt vanaf nu uitgedrukt in Mbit/s! Ze bedraagt 2 Mbit/s.

We waren maar met 3

Belnet wordt opgericht als onderzoeksprogramma binnen het Belgische Wetenschapsbeleid. De organisatie telt 3 werknemers en reeds 27 aangesloten organisaties. Het netwerk heeft een capaciteit van 64 kbit/s.

Het jaar waarin alles begint

Het programma ‘Informatietechnologie Impuls’ wordt opgestart binnen het departement Wetenschapsbeleid. Het hoofddoel van dit meerjarenprogramma (1989-1996) is om het gebruik van supercomputers door Belgische onderzoekers te promoten. Een tweede deel van het programma is gericht op de implementatie van een netwerk dat onderzoekers toelaat om zich vanop afstand te verbinden met deze supercomputers.

Ons verhaal is nog niet gedaan! Wilt u er deel van uitmaken? Contacteer ons zodat we u kunnen informeren over de diensten die wij u kunnen aanbieden.

Copyright © 2024 Belnet.