Toegankelijkheidsverklaring

Belnet verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.belnet.be.

Conformiteitsstatus

De website van Belnet heeft het voorwerp gevormd van een vereenvoudigde audit door BOSA dt.

Deze website is gedeeltelijk conform, zoals hieronder beschreven.

Ontoegankelijke inhoud

De hieronder bedoelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-tekstuele inhoud

Bepaalde elementen van het 'anchor'-type worden niet beschreven.

Informatie en verbanden

Bepaalde sectiekoppen worden niet geïdentificeerd met behulp van h1-h6-elementen.

(Minimum)contrast

  1. er bestaat nog altijd geen contrastverhouding van minstens 4,5:1 tussen de tekst (en de tekst in de vorm van een afbeelding) en zijn achtergrond
  2. er bestaat nog altijd geen contrastverhouding van minstens 3:1 tussen de tekst (en de tekst in de vorm van een afbeelding) en zijn achtergrond

Syntaxisanalyse

Bepaalde HTML- of SVG-elementen worden met hetzelfde id geïdentificeerd, wat een probleem zou kunnen vormen voor de tekstlezers.

Naam, Functie, Waarde

Bepaalde elementen van het type frame of iframe maken geen gebruik van het attribuut 'title'.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 30/10/2020.

Het laatste hernieuwde onderzoek van de verklaring vond plaats op 30/10/2020.

Feedback en contactgegevens

U kunt op drie manieren contact opnemen met de organisatie:

  1. Stuur een e-mail naar servicedesk@belnet.be
  2. Vul het contactformulier op de Belnet-website op dit adres in
  3. Telefoneer naar 02 790 33 33

Als u geen of een onbevredigend antwoord krijgt, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

Procedure om de naleving van de bepalingen te waarborgen

Belnet stelt alles in het werk om zijn website en de inhoud ervan toegankelijk te maken.

Daartoe is op het intranet van Belnet een procedure beschikbaar waarin de geldende toegankelijkheidsregels in detail worden beschreven.
Deze procedure is bestemd voor alle contentontwikkelaars, opdat zij de goede praktijken op het vlak van toegankelijkheid zouden kunnen toepassen bij het aanmaken van hun content op de website.

Vanaf vandaag zal bij het toevoegen van elke nieuwe inhoud aan de website rekening worden gehouden met de goede praktijken in termen van toegankelijkheid, opdat iedereen toegang zou hebben tot de gepubliceerde inhoud.

Ten slotte zullen er, met het oog op kwaliteit, regelmatig controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de inhoud toegankelijk is.

Verbeteringsplan

Belnet verbindt zich ertoe om de tijdens de vereenvoudigde audit vastgestelde fouten te corrigeren binnen de 6 maanden na de datum van opstelling van deze verklaring.

Belnet is bekommerd om de toegankelijkheid van zijn inhoud. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u suggesties of opmerkingen hebt met betrekking tot de toegankelijkheid van de op onze website gepubliceerde inhoud.

Copyright © 2024 Belnet.