Hoe vraag ik de dienst aan?
Wie kan deze service gebruiken?
Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?
Met wie kan ik contact opnemen in geval van problemen?
Hoe annuleer ik de dienst?
Wie is eigenaar van een domeinnaam?

Hoe vraag ik de dienst aan?

  1. Neem contact op met onze BelnetServicedesk via servicedesk@belnet.be (houd uw acroniem bij de hand).
  2. Stuur twee ingevulde en ondertekende exemplaren van de domeinnaamregistratieovereenkomst naar:

Belnet Customer Relations Team
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 B-2
1000 Brussel

Wie kan deze service gebruiken?

Alle Belnet-klanten.

Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?

U kunt de details van ons verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers voor de govroam-service op deze pagina bekijken.

Met wie kan ik contact opnemen in geval van problemen?

U kunt contact opnemen met onze Belnet Servicedesk door te mailen naar servicedesk@belnet.be of te bellen naar 02 790 33 00.

Hoe annuleer ik de dienst?

Elk van de partijen kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door ze per aangetekende brief aan de andere partij op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden.

Wie is eigenaar van een domeinnaam?

De eigenaar van een domeinnaam is de licentiehouder. U kunt de contactgegevens van een domeinnaam opzoeken via WHOIS.
Belnet registreert altijd uw domeinnaam op uw naam. U bent de eigenaar van de domeinnaam en kunt altijd vrij beslissen wat er met uw domeinnaam wordt gedaan.

 

 

Raadpleeg ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens voor Domain Name Registration

Toegang tot onze Domain Name Registration-interface

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.