BeQCI

Via het BeQCI project zet Belnet mee zijn schouders onder de uitrol van een quantumcommunicatienetwerk in België. Een dergelijke infrastructuur moet het uitwisselen van gevoelige gegevens aanzienlijk veiliger maken voor onder meer onderzoeksinstellingen en overheden.

Quantumtechnologie wordt gebruikt om op een innovatieve manier cryptografische sleutels veilig te communiceren tussen zenders en ontvangers. Mogelijke eindgebruikers van de technologie zijn dan ook organisaties waar een hoge beveiligingsgraad vereist is: banken, onderzoekscentra, overheidsdiensten, enz.

BeQCI heeft een duurtijd van 30 maanden (start: januari 2023). Voor het project wordt 6 miljoen euro uitgetrokken. De helft van dat budget wordt door de EU gefinancierd, de andere helft betreft nationale financiering vanuit het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo).

De rol van Belnet

Voor het BeQCI project werd een consortium opgericht waarin partners uit de R&E-sector en de industrie hun krachten bundelen. De coördinatie is in handen van imec, het onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. 

Belnet neemt specifiek de uitrol van een aparte dedicated infrastructuur op zich: de glasvezelverbindingen in België en de benodigde quantum-netwerkapparatuur (QKD). Dit omvat zowel het uittekenen, het operationeel maken alsook het beheer van het quantum communicatienetwerk.

Betere cyberbeveiliging in Europa

Het project maakt deel uit van een groter geheel, gefinancierd door de Europese Unie, om een kwantumcommunicatie-infrastructuur op te zetten die heel Europa omvat (EuroQCI). Bedoeling is om op termijn alle nationale kwantumcommunicatienetwerken in de hele EU met elkaar te verbinden en op die manier gevoelige gegevens en kritieke infrastructuren over heel Europa beter te beschermen.

Wilt u meer weten over de rol van Belnet in dit project?

Copyright © 2024 Belnet.