Digital Certificates Service - Admin FAQ

Over de provider Sectigo:

Moet ik mijn instelling bij Sectigo registreren? 
Moet ik al mijn domeinnamen opnieuw typen? 
Moet ik mijn DigiCert-certificaten intrekken? 
Hoe migreer ik mijn certificaten van de vroegere provider DigiCert naar Sectigo? 
Welke gevolgen heeft dit voor mijn factuur? 
Waar vind ik technische informatie over de nieuwe interface?

Algemene administratieve vragen:

Hoe vraag ik deze service aan? 
Wie kan deze service gebruiken? 
Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst? 
Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt? 
Hoe kan ik de service annuleren?

 

Moet ik mijn instelling bij Sectigo registreren?

Nee. Belnet heeft de gegevens van uw organisatie al voor u overgedragen en gevalideerd.

 

Moet ik al mijn domeinnamen opnieuw typen?

Belnet heeft al uw eerder geregistreerde domeinnamen al voor u overgedragen. Helaas moet u nog steeds de wildcardversie voor deze domeinen toevoegen (bijvoorbeeld *.mydomain.be).

U moet nog wel zelf voor elke domeinnaam een Domain Control Validation (DCV) uitvoeren, want wij kunnen niet in uw plaats bewijzen dat u de eigenaar van een domeinnaam bent.

 

Moet ik mijn DigiCert-certificaten intrekken?

Nee, al uw DigiCert-certificaten blijven geldig tot hun vervaldatum.

 

Hoe migreer ik mijn certificaten van de vroegere provider DigiCert naar Sectigo?

U kunt geen certificaten migreren. In plaats daarvan moet u nieuwe certificaten aanmaken via de interface van Sectigo. Denk eraan: al uw DigiCert-certificaten blijven geldig tot hun vervaldatum.

 

Welke gevolgen heeft dit voor mijn factuur?

De prijzen voor de Digital Certificates Service worden niet gewijzigd in 2020.

 

Waar vind ik technische informatie over de nieuwe interface?

De handleiding van Belnet en aanvullende technische informatie over de Sectigo-interface vindt u op de pagina 'Technical FAQ'.

 

Hoe vraag ik deze service aan?

  • Neem contact op met onze Belnet Servicedesk via servicedesk@belnet.be. (Vergeet uw acroniem niet).
  • Stuur twee ingevulde en ondertekende exemplaren van de DCS-overeenkomst naar het Belnet Customer Relations Team, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 - B2, 1000 Brussel.

 

Wie kan deze service gebruiken?

Als u de DCS-service wilt gebruiken, moet uw organisatie aan de volgende vereisten voldoen:

  • Uw organisatie moet klant zijn bij Belnet.
  • U moet een lokale gebruiker van de organisatie zijn met de bevoegdheid om servers in de IT-infrastructuur van de organisatie te beheren.
  • De Certificate Signing Requests (CSR) mogen uitsluitend worden goedgekeurd door de lokale beheerder van de klant.
  • U moet de beleidsregels van GÉANT TCS (Trusted Certificate Service) en die van Belnet naleven (inclusief de voorschriften voor aanvaardbaar gebruik van Belnet).

 

Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?

U kunt de details van ons verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers voor de Digital Certificates Service op deze pagina bekijken.

 

Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt?

  • Bij technische problemen, gelieve een ticket te openen bij Sectigo Support Ticket. Start uw onderwerp met "NREN Belnet -Géant" en vermeld indien mogelijk het bestelnummer van uw certificaat.
  • Als er een probleem is met uw contract, neemt u contact op met uw accountmanager via de Belnet Servicedesk.

 

Hoe kan ik de service annuleren?

  • Aan het einde van deze periode van één jaar kunnen beide partijen de overeenkomst op elk moment beëindigen, met inachtname van een opzegperiode van minimaal drie maanden en na kennisgeving via een aangetekende brief.
  • De service wordt beëindigd op 1 januari van het jaar na de bezorging van de kennisgeving in het huidige kalenderjaar.

Raadpleeg ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de Digital Certificates Service

Toegang tot onze DCS-interface

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.