WAN Connectivity - ADMIN FAQ

Welke categorieën van organisatie kunnen van deze dienst gebruikmaken?
Hoe bekom ik de dienst WAN-connectiviteit?
Wat is de leveringstermijn?
Welke rol speelt Belnet?
Welke verwerking van persoonsgegevens is op deze dienst van toepassing?
Wat wordt mogelijk door het tweede deel van het raamakkoord voor de verstrekking van de dienst connectiviteit?
Welke contractlooptijden zijn mogelijk?
Als ik een contract heb met Proximus, wie zegt dit contract dan op?
Als gedecentraliseerde locaties verhuizen, welke procedure geldt dan op financieel vlak?
Hoe kan ik de dienst opzeggen?
Wie kan ik contacteren bij problemen?
Wat zijn de factuurvoorwaarden?

 

Welke categorieën van organisatie kunnen van deze dienst gebruikmaken?

Alle categorieën van organisaties die op Belnet zijn aangesloten, kunnen profiteren van WAN-connectiviteit.

 

Hoe bekom ik de dienst WAN-connectiviteit?

 1. Neem contact op met de Service Desk van Belnet op het volgende adres: servicedesk@belnet.be (vergeet uw acroniem niet indien u reeds klant bent). De Service Desk brengt u in contact met ons Customer Relation Team.
 2. Een Account Manager luistert naar wat uw noden zijn, en stelt indien nodig voor om een afspraak te maken.
 3. U geeft de adressen van de locaties en de specifieke technische vereisten per locatie door (bandbreedte/internet/ L3 (standaard) of L2), evenals de contactperso(o)n(en) (met telefoonnummer).
 4. Deze informatie wordt als onderdeel van een bestelling naar onze externe leverancier gestuurd. 
 5. Onze leverancier maakt op basis van uw informatie een offerte op.
 6. Als u met dit voorstel akkoord gaat, moet u het ons ondertekend terugsturen (een scan is voldoende).
 7. We vragen u vervolgens om ons een ingevuld en ondertekend contract in tweevoud terug te sturen naar dit adres:

  Belnet - Customer Relations Team
  WTC III, Simon Bolivarlaan 30 B-2
  1000 Brussel.
   
 8. Zodra we uw bestelling ontvangen, beginnen we met het inkoopproces en de implementatie.

 

Wat is de leveringstermijn?

Zodra u de offerte geaccepteerd en het contract ondertekend hebt, bedraagt de leveringstermijn tussen de 2 en 22 weken, afhankelijk van het geval. Gemiddeld zijn 6 weken nodig. 

 

Welke rol speelt Belnet?

In 2022 stemde de Ministerraad ermee in dat Belnet het beheer van de WAN-verbindingen tussen de federale overheidsdiensten in Brussel en hun gewestelijke locaties zou overnemen. Belnet neemt dan ook het beheer van het WAN-netwerk van de federale overheid over. Ook van niet-federale overheidsdiensten zorgt Belnet voor het administratieve en technische beheer van de WAN.

 

Welke verwerking van persoonsgegevens is op deze dienst van toepassing?

De details van ons Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers van de klant voor de dienst WAN-connectiviteit (in verband met het basiscontract connectiviteit) kunt u bekijken op deze pagina. 

 

Wat wordt mogelijk door het tweede deel van het raamakkoord voor de verstrekking van de dienst connectiviteit?

Dankzij het tweede deel van de raamovereenkomst kunnen we bij een externe leverancier lijnen bestellen die verschillen van ons traditionele systeem Belnet Leased Line.  Dit deel is bedoeld voor WAN-verbindingen met veel locaties en weinig bandbreedte.

 

Welke contractlooptijden zijn mogelijk?

1, 3 of 5 jaar.

 

Als ik een contract heb met Proximus, wie zegt dit contract dan op?

Belnet beëindigt het contract, wat ook betekent dat de apparatuur vanaf dat moment kan worden teruggevorderd. Uiteraard is het aan Proximus om met een lid van uw departement af te spreken wanneer dit mogelijk zal zijn.

 

Als gedecentraliseerde locaties verhuizen, welke procedure geldt dan op financieel vlak?

In het geval van de verplaatsing van sommige van uw gedecentraliseerde locaties. Er worden geen twee lijnen in rekening gebracht, alleen de installatiekosten. We raden u aan om ons ruim van tevoren op de hoogte te stellen, zodat we ons kunnen voorbereiden op de verhuis.

 

Hoe kan ik de dienst opzeggen?

Door het contract te ondertekenen verbindt u zich voor een periode van 1, 3 of 5 jaar. Aan het einde van het contract zijn er drie mogelijkheden:

 1. Als u een vast contract hebt getekend (voor 1, 3 of 5 jaar), kunt u uw WAN-connectiviteit pas op het einde van de contractperiode beëindigen door ons hiervan minstens drie maanden vóór het einde van de periode op de hoogte te brengen.
 2. Als u besluit om de WAN Connectivity tijdens de looptijd van uw contract te beëindigen, bent u een beëindigingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de resterende maandelijkse termijnen van het contract.
 3. Als u een variabel contract voor 5 of 4 jaar afsluit met een minimum van 12 maanden, kunt u uw WAN-connectiviteit op elk moment (na de eerste 12 maanden) beëindigen mits een opzegtermijn van drie maanden. In dit geval worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Wie kan ik contacteren bij problemen?

Belnet is het enige aanspreekpunt voor alles wat met het WAN te maken heeft. Contacteer de Belnet Service desk via e-mail naar servicedesk@belnet.be of telefonisch op het nummer 02 790 33 00. Uw dossier wordt opgevolgd door een Account Manager, die u indien nodig doorverwijst naar een expert. Indien zich een incident voordoet, wordt uw ticket 24 uur per dag, 7 dagen per week afgehandeld door onze externe leverancier, die zich indien nodig ter plaatste begeeft. 

 

Wat zijn de factuurvoorwaarden?

De dienst wordt geleverd voor een periode van één, drie of vijf volledige jaren en wordt door Belnet gefactureerd in het eerste kwartaal van elk nieuw kalenderjaar. De nieuwe tarieven worden automatisch toegepast. 

In het geval van een nieuwe aansluiting of een verandering van serviceprovider in de loop van het jaar, ontvangt u een pro-ratafactuur voor de resterende dagen van het kalenderjaar en worden de reeds gefactureerde bedragen voor het jaar herberekend. 

Sinds 1 juli 2007 is Belnet btw-plichtig voor zijn betaaldiensten. Het btw-nummer van Belnet is BE 875.396.690.

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.