De nieuwe versie van Belnet guestroam is nu beschikbaar

door
Marc Gérard

Content Developer @ Belnet
op ma, 03/21/2022 - 15:07

Sinds half maart hebben we heel wat verbeteringen aangebracht die het beheer van de Belnet guestroam-applicatie eenvoudiger maken.

Belnet guestroam is een oplossing om bezoekers van de instellingen voor hoger onderwijs of onderzoek een beveiligde, tijdelijke en draadloze internetverbinding te geven.

We hebben jullie suggesties gebruikt om enkele wijzigingen aan te brengen en de tool nog beter te maken. Zo hebben we het platform niet alleen gebruiksvriendelijker gemaakt, maar hebben we ook verbeteringen aangebracht in het beheer van de afdelingen, de validators en de gasten. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende aanpassingen.

Meer autonomie in het beheer van uw 'afdelingen’

  1. Een automatisch goedgekeurd evenement/departement aanmaken. Een validator hoeft de aanvragen voor dat departement niet langer goed te keuren.
  2. Berichten aan het evenement/departement toevoegen. Gasten kunnen die berichten bekijken nadat de accreditaties verstuurd zijn.
  3. De geldigheid van de accreditatie tot een bepaald aantal dagen beperken.

Eenvoudiger beheer voor de validator

  1. Meldingen voor een specifieke validator op elk gewenst moment uitschakelen. Die wijziging is gevraagd voor die instellingen die één hoofdvalidator en enkele backup validators hebben. Laatstgenoemden zullen geen meldingen meer ontvangen (zelfs niet van nieuwe aanvragen).
  2. Het is niet meer nodig om per afdeling een validator aan te maken. In plaats daarvan kunt u een validator meteen aan een dienst koppelen.
  3. Alle details van de aanvraag worden in de kennisgevingsmail van de validator vermeld.

Meer doeltreffende controle en informatie van uw gasten

  1. Verleng de geldigheid van de accreditatie voor een gast of een groep gasten.
  2. Gasten worden 48 uur voordat hun account vervalt per e-mail op de hoogte gebracht.
  3. Na de vervaldatum blijft het account van de gast nog maximaal een maand in het systeem staan om de geldigheidsduur ervan te kunnen verlengen.

Aanvraagformulier voor gasten

  1. De contactpersoon is nu een verplicht veld.

Ontdek nu de nieuwe versie van Belnet guestroam

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.