Belnet aangesteld als gemandateerde organisatie van de EOSC Vereniging

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op do, 11/26/2020 - 09:17

Vorige maand werd Belnet aangesteld als de Belgische gemandateerde organisatie van de EOSC (European Open Science Cloud) Vereniging. EOSC heeft als doel om een nieuw Europees web van data te creëren om interdisciplinair onderzoek te stimuleren en op die manier een boost te geven aan de wetenschap en economie. De rol van Belnet in dit ambitieuze project zal zowel coördinerend als operationeel zijn.

Open science

Wetenschappers hebben steeds meer nood aan betrouwbare digitale data om verder onderzoek te verrichten. Om die shift naar open science te faciliteren heeft de Europese Commissie samen met de lidstaten en op vraag van de internationale onderzoeksgemeenschap een framewerk uitgewerkt. Bedoeling is om een federatie van e-infrastructuren en bijhorende diensten op te zetten die onderzoekers helpen om hun onderzoeksdata met elkaar te linken tot een web van ‘FAIR’ data (vindbare, toegankelijke, uitwisselbare en herbruikbare data).

Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de Commissie de European Open Science Cloud Vereniging (EOSC) opgericht, die mee het beleid zal bepalen inzake de e-infrastructuren voor onderzoek en het beheer van de budgetten.

Verbindende rol

Per lidstaat of geassocieerd land wordt één organisatie aangesteld die is gemachtigd om de belangen van het land te vertegenwoordigen. Vorige maand werd Belnet door de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid gekozen als gemandateerde organisatie voor België.

Als nationaal onderwijs- en onderzoeksnetwerk is Belnet één van de weinige onderzoeksinfrastructuren in ons land met een nationale reikwijdte. Belnet heeft zowel de troeven in huis als de ambitie om zijn rol als dienstverlener in de Open Science op (inter)nationaal niveau nog te versterken.

Via zijn mandaat zal Belnet een rechtstreekse invloed uitoefenen op de strategische richting van de EOSC Vereniging en de belangen behartigen van alle spelers in het Belgische onderzoekslandschap. Hiervoor zal Belnet nauw samenwerken met onder meer de diverse overheden met wetenschappelijke bevoegdheden.

Operationele rol

Naast de internationale en strategische rol, is er voor Belnet ook een belangrijke rol als Service Provider weggelegd. Chris De Loof, Special Adviser EOSC bij Belnet: “Voor elke stap van zijn datalevenscyclus heeft een onderzoeker namelijk technische tools nodig die hem of haar daarin ondersteunen. In eerste instantie zullen we onderzoeksinstellingen onze basisdienstverlening zoals connectiviteit en beveiliging aanbieden. Daarnaast zullen we ons ontfermen over verschillende meerwaardediensten waarvan EOSC gebruik kan maken. Zo gaan we mee op zoek naar oplossingen op vlak van informatieveiligheid, beveiligde dataopslag, authenticatieoplossingen, …”

Meer weten?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over EOSC. Uiteraard houden wij u verder op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Belnet met betrekking tot EOSC.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.