Belnet behaalt EMAS-registratie

Een beloning voor onze milieuprestaties

Belnet behaalde de EMAS-registratie voor zijn kantoren aan de Louisalaan in Brussel, een bekroning van de inspanningen die we leveren op vlak van milieu en duurzaamheid.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een toonaangevend Europees milieubeheersysteem dat bedrijven en organisaties erkent die hun milieuprestaties meten, erover rapporteren en ernaar streven om deze permanent te verbeteren. Het systeem is gebaseerd op drie kernelementen: performantie, geloofwaardigheid en transparantie.

De milieu-uitdagingen zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Steeds meer organisaties zetten zich in om de impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Ook Belnet is zich ervan bewust dat zijn activiteiten een impact op het milieu hebben. Daarom besloot onze organisatie om een milieubeheersysteem op te zetten volgens het referentiesysteem EMAS. De inspanningen van Belnet uiten zich op verschillende vlakken:

  • Mobiliteit: Belnet moedigt zijn medewerkers aan om voor woon-werkverplaatsingen zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken, dit onder meer door een volledige tussenkomst van de kosten voor openbaar vervoer. Deze aanpak loont: meer dan 80 % van de medewerkers komt met de trein, tram of bus naar het werk.
  • Papierverbruik: de printers bij Belnet staan standaard ingesteld op zwart-wit en recto-verso afdrukken. Er wordt voor duurzaam papier (Ecolabel) gekozen en medewerkers worden gesensibiliseerd om enkel te printen indien het echt noodzakelijk is. Gezien de aard van de activiteiten van Belnet is het logisch dat wij de voorkeur geven aan digitale communicatie.
  • Energie: Belnet dringt waar mogelijk zijn gas- en elektriciteitsverbruik terug. Ook kleine aanpassingen zijn daarbij belangrijk, zoals het uitzetten van de pc-schermen na het werk of de pc zelf indien de medewerker langer dan één week gepland afwezig is en het geleidelijk invoeren van spaarlampen.
  • Afval: Het beleid van Belnet is in de eerste plaats gericht op het vermijden van afval. Het afval dat toch wordt geproduceerd, wordt systematisch gesorteerd.
  • Duurzaam aankopen: waar mogelijk neemt Belnet duurzaamheidscriteria op in zijn lastenboeken. Dit moet ook leveranciers sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling. Zo werd bij de aanbesteding voor nieuwe netwerkapparatuur het elektriciteitsverbruik als één van de criteria opgenomen.
     

De impact van Belnet op al deze vlakken wordt nauwgezet opgevolgd en gemeten, dit om onze prestaties te kunnen opvolgen en verbeteren. De inzet van onze interne milieucoördinator maar ook van het voltallige personeel waren van cruciaal belang bij het behalen van het EMAS-registratie.

Uiteraard is de EMAS-registratie geen eindpunt. Het is een beloning voor de inspanningen die Belnet al heeft geleverd, maar ook een drijfveer om in de toekomst nog beter te presteren.