Belnet start met DataCite Consortium België in 2024

Gepubliceerd op di, 10/24/2023 - 12:05

Belnet zal op vraag van de R&E community begin 2024 een DataCite Consortium België oprichten, een centrale registratiedienst waarmee Belgische onderzoeksorganisaties research datasets kunnen registreren en er Digital Object Identifiers (DOI’s) aan kunnen toewijzen.

Meer informatie over DOI's, kunt u terugvinden op de website van DataCite Netherlands.  

Het voordeel voor R&E-instellingen is dat ze via het Belnet consortium een jaarlijks lidgeld betalen van 500 EURO t.o.v. 2000 EURO indien ze rechtstreeks lid worden van DataCite.

Elke onderzoeksorganisatie betaalt sowieso nog altijd een organisatie fee van 500 EURO per jaar en een kleine bijdrage per aangevraagde DOI (Service fee). Zie ook: DataCite service fees.

Het Consortium moet aan het eind van het eerste jaar uit minimaal vijf organisaties bestaan. We hebben al een toezegging van 4 universiteiten, dus via deze weg willen we graag polsen of er nog interesse is om deel te nemen.

Organisaties die reeds lid zijn van DataCite kunnen hun lidmaatschap stopzetten aan het eind van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (dus uiterlijk 31 oktober).

Interesse? Laat ons zeker iets weten door een email te sturen naar Product@belnet.be.

Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2024 Belnet.