Philippe Van Hecke, System and Network Engineer

Philippe Van Hecke , System and Network Engineer

Philippe Van Hecke, System and Network Engineer bij Belnet
"Het grote voordeel is dat ik in een hightechomgeving werk, ook al is het een publieke omgeving. Eigenlijk is het net daarom zo interessant: het is namelijk niet ons doel om winst te maken, maar om de allerbeste dienstverlening te bieden."

Wat houdt jouw job precies in?

“Ik ben systeem- en netwerkingenieur, maar ook projectleider bij Belnet. In hoofdzaak bestaat mijn job erin om nieuwe diensten te ontwikkelen voor de gebruikers en om de al bestaande diensten in stand te houden. Ik sta dus in voor de ondersteuning van die diensten.

Het gaat om diensten die boven op het Belnet-netwerk zijn ontwikkeld en door onze collega’s van de Netwerkafdeling zijn aangeleverd. Het is een interessante job omdat ik op alle niveaus en binnen verschillende domeinen in aanraking kom met geavanceerde technologie: van het netwerkniveau over het toepassingsdomein tot concepten … Bovendien werken we in een internationaal kader samen met alle andere onderzoeksnetwerken die dezelfde problemen kennen en/of dezelfde diensten ontwikkelen. Samen met onze Europese partners proberen we onze kennis samen te brengen en uit te wisselen. Dat is trouwens een van de aspecten die mijn werk heel boeiend maken.”

Werken voor Belnet… Is dat volgens jou een voordeel?

“Zeker! Het grote voordeel is dat ik in een hightechomgeving aan de slag ben, ook al is het een publieke omgeving. Net doordat het om een publieke omgeving gaat, is het zo interessant. Het is namelijk niet ons doel om winst te maken, maar om de allerbeste dienstverlening te bieden. De druk om onze diensten op een winstgevende manier te verlenen voel ik dus helemaal niet. Bovendien profiteer ik niet alleen van een zekere flexibiliteit op het vlak van werkuren, maar biedt mijn werk ook een ideaal evenwicht tussen mijn professionele bezigheden en mijn privéleven. Alles samen zorgt dat ervoor dat ik me uitstekend in mijn vel voel bij Belnet.”

Hoe ervaar je de samenwerking met je collega’s?

“Aangezien ik al 17 jaar bij Belnet werk, heb ik de evolutie van dichtbij meegemaakt. Ik denk dat de sfeer binnen elk team goed is, net zoals de sfeer in het algemeen. Maar nu moeten we evolueren naar een structuur waarin samenwerken nog belangrijker wordt. Ik denk dat we een zeker aanzien verwerven en dat we ons in een belangrijke overgangsfase bevinden ... Maar we evolueren voortdurend en dat is een heel goede zaak!”

Op welk project ben je trots?

“Op eduroam ben ik erg fier. Het is een perfect voorbeeld van samenwerking op Europees niveau. Waarom ik er zo trots op ben? Elke dag gebruiken duizenden studenten deze dienst die echt past bij de filosofie die me zo aantrok bij Belnet. Namelijk: een dienst leveren voor een hele gemeenschap en hen ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten door hen een betrouwbare informaticatool aan te bieden. eduroam beantwoordt perfect aan die zienswijze. Dit is voor mij het meest geslaagde project dat ik bij Belnet tot een goed einde heb gebracht en ik ben er dan ook erg trots op.”

Copyright © 2020 Belnet.